دانشگاه علوم پزشکی تهران

1394/01/24 | Creator: 57

نوع همایش: کنگره

محل برگزاری: سالن همایش های مرکز قلب تهران
تاریخ آغاز: 1392/11/02
تاریخ خاتمه: 1392/11/04

توضیح: کنگره سلولهای بنیادی توسط انجمن پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران و با همکاری پژوهشکده مدیکال آنکولوژی، هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 الی 4 بهمن ماه 92 در محل همایش های مرکز قلب تهران برگزار خواهد شد.

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج با برگزاری پانل تخصصی و 4 سخنرانی در زمینه استانداردهای سلولهای درمانی در این کنگره همکاری دارد.