دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1396/03/29 | Creator: 59

پیرو تجریبات موفق همکاری در گذشته و رایزنی های صورت گرفته بین مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 28/3/1396 تفاهم نامه همکاری فی ما بین این دو مجوعه منعقد شد. در این جلسه دو طرف به تشریح توانمندی ها و امکانات دو مجموعه پرداختند و در خصوص همکاری در سه حیطه برگزاری دوره‏های آموزشی، تدوین مقالات پژوهشی مشترک و انجام طرح پژوهشی مشترک توافق شد.

به گزارش مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم،در نشست فوق که با حضور جناب آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت، جناب آقای دکتر فرشاد فرزادفر رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، جناب آقای دکتر امیر حسین تکیان مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری عمومی، سرکارخانم دکتر بتول احمدی مدیر گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، سرکارخانم دکتر سحرناز نجات مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، سرکارخانم دکتر علیپوری و سرکارخانم مهندس حق شناس مدیر واحد راهبری پروژه مرکز تحقیقات برگزار شد؛ حضار جلسه در مورد اهمیت گسترش همکاری های میان بخشی و لزوم تقویت بدنه پژوهش به منظور پاسخگویی به سوالات سیاست گذاران حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های موجود در دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر تبادل نظر کردند.

همچنین بنا شد جلساتی به منظور شفاف سازی شیوه های همکاری برگزار و برنامه عملیاتی در هریک از حیطه های پیشگفت تنظیم شود.


فایل ضمیمه