Interio

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1397/08/30 | Creator: 4

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات استئوپروز در سال 1397 روز سه شنبه 29/08/97در محل سالن همایش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برگزار گردید. در این جلسه با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز و مجریان طرح ها، 5 طرح در حوزه های مختلف استئوپروز مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.