Interio

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1397/05/27 | Creator: 4

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در نظر دارد کارگاهی را تحت عنوان " آشنایی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی" به مدت 3 روز از 3 الی 5 شهریور ماه برگزار نماید.

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در نظر دارد کارگاهی را تحت عنوان " آشنایی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی" به مدت 3 روز از 3 الی 5 شهریور ماه برگزار نماید. مدرس این کارگاه دکتر عباس دهقان ژنتیک اپیدمیولوژیست و دانشیار دانشگاه امپریال کالج لندن می باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز ثبت نام در کارگاه با شماره 88220072 تماس حاصل فرمائید.

Keywords