Interio

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/25 | ایجاد کننده: 4

پوکی استخوان Osteoporosis به معنی کم شدن تراکم استخوان است که بدنبال آن قدرت استخوان کم شده و شکننده میشود و شکننده شدن استخوان موجب میشود احتمال بروز شکستگی در آن افزایش یابد. این بیماری معمولاٌ بتدریج پیشرفت میکند و هیچ علامتی از خود بروز نمیدهد تا وقتی که شکستگی رخ دهد. پوکی استخوان میتواند در هر استخوانی از بدن ایجاد شود ولی معمولا در ستون مهره، لگن، مچ دست و دنده ها بیشتر دیده میشود.

شکستگی ناشی از آن می تواند با ناتوانی و مرگ ومیر بالایی همراه باشد. برای فهم بهتر این بیماری و پیشگیری، تشخیص و درمان دقیق و کارای آن یکی از راه های عملی تدوین راهنمای بالینی می باشد. به طور کلی طبابت مبتني بر شواهد به شدت کارا می باشد که معمولا براساس آنچه در تاريخچه طب آمده است و تجربه افراد صورت می گیرد. پزشکان شیوه های متفاوتی را برای درمان، پیشگیری و تشخیص انتخاب می کنند که می تواند بر اساس تجربه یا مستندات پژوهشی باشد اما به نظر می رسد تلفیق این دو کارآمد است. در این راستا توسط کشور های مختلف بر اساس شرایط کشور مربوطه این راهنماها تهیه و تدوین می شوند از جمله نسخ موجود در جهان به شرح ذیل می باشد. البته نکته قابل توجه این است که کشور ما ایران نیز در این مسیر گام برداشته است.

در ارتباط با بیماری استئوپروز مرکز تحقیقات استئوپروز وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز گایدلاین استئوپروز را براساس شرایط کشور ایران برای گرو های مختلف تهیه و تدوین کرده است.