Interio

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/11/09 | Creator: 4

در دهه های اخیر میزان شکستگی لگن به شدت افزایش یافته است. البته از مهم ترین علت های آن می توان به افزایش افراد مسن در جامعه اشاره کرد. با افزایش افراد مسن شیوع بیماری استئوپروز نیز افزایش می یاید و بدین ترتیب شکستگی لگن به علت این بیماری خاموش نیز بالا می رود. در ايالات متحده استئوپروز سالانه منجر به 3/1 میليون شکستگي می شود. هزينه سالانه مراقبت هاي بهداشتي و از کارافتادگي ناشي از استئوپروز در اين کشور نزديک به 14 میليارد دلار براورد شده است. قابل ذکر است مهمترين عارضه استئوپروز شکستگي استخوان بخصوص استخوان فمور و لگن مي‌باشد. بیش از 80 درصد از هزینههای مربوط به درمان و بازتوانی شکستگیهای استئوپروتیک به شکستگی های لگن اختصاص دارد. بر اساس مطالعه که در کشور صورت گرفته است شکستگی های لگنی، مهره ای و ساعد به ترتیب مسئول 15880، 1269 و 121 مرگ و میر و عوارض مربوط به سال های از دست رفته زندگی می باشند. در ارتباط با مردان اعداد گزارش شده به ترتیب 16495، 2225 و 37 می باشد.

علی رغم اهمیت بهداشتی و درمانی شکستگیهای لگن، اطلاعات جامع و معتبر در کشور اندک می باشد. لذا مرکز تحقیقات استئوپروز وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب نظام شبکه به اجرای طرح کشوری نظام ثبت شکستگی های هیپ ناشی از استئوپروز در کشور پرداخته است. این مطالعه دارای اهداف بلند مدتی می باشد که از مهم ترین آن ها ارزیابی بار ناشی از این شکستگی ها و بیماری استئوپروز می باشد. البته از اهداف دیگر می توان به تعیین قابلیت اجرایی بکارگیری نظام مراقبت (ثبت) شکستگیهای لگن قابل انتساب به استئوپروز، برآورد بروز سالیانه شکستگی استئوپروتیک لگن در استان های مختلف کشور بر اساس نظام ثبت بیمارستانی، بررسی عوامل خطر ساز شکستگی های استئوپروتیک و ... اشاره کرد. البته قابل ذکر است فاز اول این مطالعه در استان هایی همانند گیلان، زنجان، ماندران، تبریز و ... صورت گرفت و بر اساس تجربیات حاصل از فاز اول، فاز دوم مطالعه آغاز گردیده است. البته نکته قابل توجه این است که فاز دوم بر پایه نرم افزار طراحی شده است که نرم افزار بارها مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفته است.

Source:

Author: