Interio

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

4 9/26/2010

استئوپروز باعث می شود استخوانها شکننده و نرم شوند. هرچه استخوان حجم بیشتری از تراکم خود را از دست می دهد در خطر بالاتری برای شکستن قرار می گیرد. شایعترین محلهای شکستگی استئوپروتیک مچ دست، ستون فقرات ...